YDELSER

L-R SOFTWARE forestår normalt både planlægning, design og udvikling af den ønskede IT-løsning, men vi indgår også gerne som sparringspartner i kundens interne udvikling af applikationer eller som underleverandør i større projekter.

Ydelserne er i de fleste tilfælde udvikling af Windows- og Web-baserede løsninger - specificeret af den enkelte kunde.

Ofte er der tale om programmer, der supplerer allerede installerede programmer, som f.eks. økonomisystemer, lagersystemer m.v.

Vi udarbejder også gerne dokumentation som brugervejledninger og online hjælpetekster.