TEKNOLOGI

Vi har fokus på Microsoft Windows som primær udviklingsplatform, og derfor baserer vi nye løsninger på .NET (C#). Vi har dog erfaring med en lang række udviklingsmiljøer og databasesystemer. Integration med eksisterende systemer er derfor også en naturlig opgave for os.

Vi designer IT-løsninger til både internet og intranet.

Databaser: MS SQL Server, Oracle, MS Exchange, Centura SQLBase, InterBase, IBM DB/2, Access, Paradox (Engine)

Andre udviklingsmiljøer og værktøjer: Borland Delphi, VB, ADO, COM, XML, Web Services, Java, Crystal Reports, Active Server Pages,  Microsoft Office (VBA)