PROJEKTREFERENCER

 

G4S

Nordea

Finansrådet

HNG Midt-Nord

TPNetworks A/S

Dansk Shell A/S

Forsikringsakademiet

Skanska Danmark A/S

Øvrige/generelle løsninger

Group 4 Securicor

spacer2.gif (49 bytes)

Priskalkulation

Priskalkulation anvendes som primær informations-, konfigurerings- og beslutningsstøttesystem af Group 4 Securicor's (G4S) salgskonsulenter når man udarbejder løsningsforslag til kunders alarm- og sikringsløsninger.

Priskalkulation har til formål at sikre et effektivt tilbud/ordreflow mellem salgskonsulenter og backoffice systemer i G4S. Løsningen giver G4S et fuldt elektronisk ordre-, kunde- og dataflow, hvilket sikrer betydelige besparelser i form af reduceret ordrebehandlingstid og administration samt reduktion af fejlkilder i flowet mellem tilbudsgivning og endelig installation.

Fremfor alt giver det desuden G4S 's kunder en oplevelse af professionel sagshåndtering.

Priskalkulation integrerer til SAP i form af produktpriser, ordreoplysninger, navne, adresser, komponenter, komponentplaceringer, betalingsinformation, installationsaftaler og bemærkninger.

Priskalkulation integrerer til SuperOffice i form af automatisk administration af kundesager, så alle informationer (priser, tilbud, kontrakter, tilbud, dokumenter) automatisk journaliseres i SuperOffice.

Der er udviklet integration til Microsoft Office for bl.a. at kunne udarbejde dokumentation og tilbud via fletning.

Teknisk består løsningen af klientprogrammel (salgskonsulentens arbejdsværktøj), backofficeprogrammel (vedligehold af priser, rettigheder og konfigurationer) samt integrationsprogrammel i form af services, der sørger for korrekt synkronisering og håndtering af dataflow til SAP og SuperOffice.