KURSUSADMINISTRATION

LUKAS

L-R Softwares Uddannelses- og Kompetence Administrations System
Selvom L-R primært beskæftiger sig med udvikling af skræddersyede IT-løsninger, markedsfører og sælger L-R også standardiserede kursusadministrations-løsninger til større danske virksomheder.
  • Udviklet i samarbejde med Forsikringshøjskolen og Finansrådet.
  • Overordnet "rammesystem" der tilpasses efter behov.
  • Håndterer både interne og eksterne kurser.
  • Registrerer nuværende og tidligere kompetencer.
  • Ubegrænset antal kurser og kursister.
  • Mulighed for integration med eksisterende økonomi-, løn-, og personalesystem.
  • Enkelt- eller flerbrugerløsning.
  • Mulighed for Web-baseret tilmelding, resultatformidling, aktivitetsoversigt m.v.
  • Mulighed for integration med Web-baseret fjernundervisning.

Kontakt Jan Svendsen for yderligere information om løsningens funktionalitet og muligheder.