E-LEARNING

e-learning og kursusadministration

Målrettet og effektiv oplæring og træning via Internettet

L-R har gennem en del år udviklet kursusadministrationssystemer.
Nogle af disse systemer indeholder e-læringsmoduler, der integrerer moderne undervisningsformer med effektiv styring og administration.
 • Eleverne arbejder med: 
  Case-orienteret læring der styres af et interaktivt dispositionssystem. Eleven tvinges til at tage stilling til problemerne i et struktureret forløb. Forløbet munder ud i et opsamlingsdokument, en "løsning", der distribueres til læreren. Det strukturerede forløb indeholder problemformulering, informationssøgning, analyse, beslutning og perspektivering
  Eleverne får i
  ndlæring og vedligeholdelse af konkrete færdigheder samt træning i professionel jobadfærd.
 • Øvrige oplysninger: 
  Mulighed for Mail og Chat mellem elever og lærere.
  Opdatering af cases uden afbrydelse af systemet.
  Overordnet "rammesystem" der tilpasses efter behov.
  Effektivt administrationssystem i Windows eller på Web.
  Udviklet i fremtidssikret miljø - Microsoft .NET
  Afvikles på kundens egen server.
  Udviklet i samarbejde med Finansrådet.

Kontakt Jan Svendsen for yderligere information om løsningen.